نمايندگي روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

نمايندگي: روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز بازار خودرو خروج ماشین پلاک موقت از کیش آزاد شد

از امروز خروج خودروی پلاک موقت با موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر از منطقه آزاد کیش شروع شد.

خروج ماشین پلاک موقت از کیش آزاد شد

خروج ماشین پلاک موقت از کیش آزاد شد

عبارات مهم : ایران

از امروز خروج خودروی پلاک موقت با موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر از منطقه آزاد کیش شروع شد.

به گزارش ایسنا، با پیگیریهای انجام شده است به وسیله مدیرعامل شرکت منطقه آزاد کیش، حمایت های جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران از امروز (چهارشنبه) خروج ماشین با پلاک موقت از جزیره کیش شروع شد.

خروج ماشین پلاک موقت از کیش آزاد شد

مدیرعامل شرکت منطقه آزاد کیش با اشاره به درخواست های مردمی و لزوم تامین رفاه زیاد شهروندان، ازنتیجه بخش بودن پیگیری های مستمر و آزاد سازی خروج ماشین از کیش به سرزمین مهم خبرداد و گفت: خروج ماشین یکی از مطالبات شهروندان جزیره کیش بود که با نشانه تامین رفاه مردم این عنوان دردستور کار قرار داده شد و با تلاشهای انجام شده، ساکنان جزیره کیش از این بعد می توانند با خودروهای ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر جهت سفر به سرزمین مهم اقدام کنند.

گفتنی است بر اساس بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و خاص گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مورخ ۲۶ آبان ماه سال ۹۵ از گمرک های مناطق آزاد خواسته شده است بود تا علاوه بر لغو دستورالعمل های قبلی در خصوص تردد خودروهای مناطق آزاد، از قبول هرگونه درخواست جهت ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین مهم خودداری کنند.

از امروز خروج خودروی پلاک موقت با موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر از منطقه آزاد کیش شروع شد.

این درحالی است که پیش از این نیز با پیگیری های مستمر مدیر عامل شرکت منطقه آزاد کیش خروج ماشین از این منطقه به سرزمین مهم به صورت موقت از آخرهای اسفند تا آخر فروردین امسال آزاد شده است بود.

واژه های کلیدی: ایران | جزیره | ماشین | اسلامی | منطقه آزاد | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs