نمايندگي روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

نمايندگي: روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات شکست سرنا ویلیامز برابر انجلیک کربر در فینال تنیس ویمبلدون

به گزارش سرپوش، انجلیک کربر، تنیس باز ۳۰ ساله آلمانی انتقام شکست دو سال گذشته را از سرینا ویلیامز گرفت و با پیروزی در دو ست پیاپی (۳-۶ ۳-۶) عنوان قهرمانی مسابقه

شکست سرنا ویلیامز برابر انجلیک کربر در فینال تنیس ویمبلدون

شکست سرنا ویلیامز برابر انجلیک کربر در فینال تنیس ویمبلدون

عبارات مهم : مسابقه

انجلیک کربر با پیروزی برابر سرینا ویلیامز، قهرمان تنیس ویمبلدون سال ۲۰۱۸ شد.

به گزارش سرپوش، انجلیک کربر، تنیس باز ۳۰ ساله آلمانی انتقام شکست دو سال گذشته را از سرینا ویلیامز گرفت و با پیروزی در دو ست پیاپی (۳-۶ ۳-۶) عنوان قهرمانی مسابقه های ویمبلدون ۲۰۱۸ را به خود تخصیص داده شده است داد.

شکست سرنا ویلیامز برابر انجلیک کربر در فینال تنیس ویمبلدون

واژه های کلیدی: مسابقه | پیروزی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

شکست سرنا ویلیامز برابر انجلیک کربر در فینال تنیس ویمبلدون

شکست سرنا ویلیامز برابر انجلیک کربر در فینال تنیس ویمبلدون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs